Laenu andmed
Valitud summa: 1000 €
Valitud periood: 360 päeva

Täida taotlus või logi sisse

Laenusaaja andmed
Laenuandja andmed
Laenuandja üldandmed:
Laenuandja arvelduskonto numbrid:
 • SEB: EE521010220203119225
 • Coop Pank: EE234204278601989303
Maksegraafik
Maksekuupäev: 06.04.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 71.43 €
Intress: 27.60 €
Maksekuupäev: 06.05.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 73.40 €
Intress: 25.63 €
Maksekuupäev: 05.06.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 75.43 €
Intress: 23.60 €
Maksekuupäev: 05.07.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 77.51 €
Intress: 21.52 €
Maksekuupäev: 04.08.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 79.65 €
Intress: 19.38 €
Maksekuupäev: 03.09.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 81.85 €
Intress: 17.18 €
Maksekuupäev: 03.10.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 84.11 €
Intress: 14.92 €
Maksekuupäev: 02.11.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 86.43 €
Intress: 12.60 €
Maksekuupäev: 02.12.2021
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 88.81 €
Intress: 10.22 €
Maksekuupäev: 01.01.2022
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 91.26 €
Intress: 7.77 €
Maksekuupäev: 31.01.2022
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 93.78 €
Intress: 5.25 €
Maksekuupäev: 02.03.2022
Kuumakse: 99.00 €
Põhiosa: 96.34 €
Intress: 2.66 €
Maksekuupäev: Kokku
Kuumakse: 1188.33 €
Põhiosa: 1000.00 €
Intress: 188.33 €

Osamaksete arv: 12
Aastane intressimäär: 33.12 %
Krediidi kulukuse määr: 38.65 %
Viivise määr on: 0.092% iga laenu tagastamisega viivitatud päeva eest.

Lepingueelne nõustamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 4032 lg 1 p 3 on BestCredit.ee kohustatud Teid, kui tarbijat, lepingueelselt nõustama. Soovitame Teil tungivalt tutvuda meie kodulehel olevate nõuannetega. Siinkohal soovime veelkord rõhutada järgmisi laenulepingu sõlmimisega seotud ning laenulepingu mittenõuetekohase täitmisega kaasnevaid asjaolusid:

 • Tarbimislaen (kiirlaen, väikelaen) on eraisikule antav laen, mille eesmärk on tarbimine;
 • Iga laen on finantskohustus. Soovitame enne laenu taotlemist läbi mõelda enda rahalised võimalused ning periood, millal on võimalik laen tagastada. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenutingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: +372 6789000 või e-post info@bestcredit.ee. Vaata lisaks Finantsinspektsiooni tarbijaveebi www.minuraha.ee;
 • Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata laenusummalt iga viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise määraks on laenu intressimäär;
 • Laenu tähtaegselt tagastamata jätmisel antakse nõue sissenõudmiseks inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused laenu sissenõudmise eest. Laenu sissenõudmisega seotud kohtuvälised- ja kohtukulud tasub võlgnik. Laenu tasumata jätmisel võib olla edaspidine laenutaotlemine raskendatud nii BestCredit OÜ-st kui ka teistest finantsasutustest;
 • Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on Teil võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole: www.tka.riik.ee, Rahukohtu 2, 10130, Tallinn, Eesti, telefon: 6201700, nõuandetelefon: 1330, faks: 6201701, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee;
 • Teil on õigus nõuda BestCredit.ee-lt tasuta mis tahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul lepingut ning sellega seonduvaid dokumente (vt Üldtingimused p. 2.14.);
 • Teil on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul (vt Üldtingimused p. 12.);
 • Teil on õigus tagastada laenu ennetähtaegselt (vt Üldtingimused p. 5.);
 • Teil on õigus kasutada lisateenuseid (maksepuhkus, maksegraafiku muutmine) (vt Üldtingimused p. 6.);
 • Teil on õigus laenuleping üles öelda Üldtingimuste punktides 5. ja 11.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras;
 • BestCredit.ee-l on õigus laenuleping üles öelda Üldtingimuste punktides 13.1. ja 13.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras;
 • Kehtivate väikelaenu lepingu üldtingimustega saate alati tutvuda veebiaadressil: www.bestcredit.ee/et/tingimused;
 • Täiendavate küsimuste korral palume võtta julgelt ühendust meie klienditeenindajaga tel: +372 6789000.