facebook twitter google+ youtube

Väikelaen

Valitud summa: 1000 €
Valitud periood: 360 päeva
Täida taotlus või logi sisse

Tärniga (*) märgistatud väljad on kohustuslikud täitmiseks!

Laenusaaja andmed

Laenuandja andmed

Laenuandja üldandmed:
 • Nimetus: SNEL Grupp OÜ
 • Registrikood: 12213861
 • Aadress: Tartu mnt 25-21, Tallinn, 10117
 • E-post: info@bestcredit.ee
 • Telefon: +372 6789000
 • Faks: +372 6789007
 • Veebileht: www.bestcredit.ee
Laenuandja arvelduskonto numbrid:
 • Swedbank: 221054205724
 • SEB: 10220203119225
 • Nordea: 17003150746
 • Krediidipank: 4278601989303

Laenu tagastamise ja intresside maksegraafik

Maksekuupäev: 25.07.2017
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 71.43 €
Intress: 27.60 €
Maksekuupäev: 24.08.2017
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 73.40 €
Intress: 25.63 €
Maksekuupäev: 23.09.2017
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 75.43 €
Intress: 23.60 €
Maksekuupäev: 23.10.2017
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 77.51 €
Intress: 21.52 €
Maksekuupäev: 22.11.2017
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 79.65 €
Intress: 19.38 €
Maksekuupäev: 22.12.2017
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 81.85 €
Intress: 17.18 €
Maksekuupäev: 21.01.2018
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 84.11 €
Intress: 14.92 €
Maksekuupäev: 20.02.2018
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 86.43 €
Intress: 12.60 €
Maksekuupäev: 22.03.2018
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 88.81 €
Intress: 10.22 €
Maksekuupäev: 21.04.2018
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 91.26 €
Intress: 7.77 €
Maksekuupäev: 21.05.2018
Kuumakse: 99.03 €
Põhiosa: 93.78 €
Intress: 5.25 €
Maksekuupäev: 20.06.2018
Kuumakse: 99.00 €
Põhiosa: 96.34 €
Intress: 2.66 €
Maksekuupäev: Kokku
Kuumakse: 1188.33 €
Põhiosa: 1000.00 €
Intress: 188.33 €
 
Maksekuupäev Kuumakse Põhiosa Intress
25.07.2017 99.03 € 71.43 € 27.60 €
24.08.2017 99.03 € 73.40 € 25.63 €
23.09.2017 99.03 € 75.43 € 23.60 €
23.10.2017 99.03 € 77.51 € 21.52 €
22.11.2017 99.03 € 79.65 € 19.38 €
22.12.2017 99.03 € 81.85 € 17.18 €
21.01.2018 99.03 € 84.11 € 14.92 €
20.02.2018 99.03 € 86.43 € 12.60 €
22.03.2018 99.03 € 88.81 € 10.22 €
21.04.2018 99.03 € 91.26 € 7.77 €
21.05.2018 99.03 € 93.78 € 5.25 €
20.06.2018 99.00 € 96.34 € 2.66 €
Kokku 1188.33 € 1000.00 € 188.33 €

Osamaksete arv: 12
Aastane intressimäär: 33.12 %
Krediidi kulukuse määr: 38.65 %
Viivise määr on: 0.092% iga laenu tagastamisega viivitatud päeva eest.


Lepingueelne nõustamine:

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 4032 lg 1 p 3 on BestCredit.ee kohustatud Teid, kui tarbijat, lepingueelselt nõustama. Soovitame Teil tungivalt tutvuda meie kodulehel olevate nõuannetega. Siinkohal soovime veelkord rõhutada järgmisi laenulepingu sõlmimisega seotud ning laenulepingu mittenõuetekohase täitmisega kaasnevaid asjaolusid:

 • Tarbimislaen (kiirlaen, väikelaen) on eraisikule antav laen, mille eesmärk on tarbimine;
 • Iga laen on finantskohustus. Soovitame enne laenu taotlemist läbi mõelda enda rahalised võimalused ning periood, millal on võimalik laen tagastada. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenutingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: +372 6789000 või e-post info@bestcredit.ee. Vaata lisaks Finantsinspektsiooni tarbijaveebi www.minuraha.ee;
 • Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata laenusummalt iga viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise määraks on laenu intressimäär;
 • Laenu tähtaegselt tagastamata jätmisel antakse nõue sissenõudmiseks inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused laenu sissenõudmise eest. Laenu sissenõudmisega seotud kohtuvälised- ja kohtukulud tasub võlgnik. Laenu tasumata jätmisel võib olla edaspidine laenutaotlemine raskendatud nii BestCredit OÜ-st kui ka teistest finantsasutustest;
 • Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on Teil võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole: www.tka.riik.ee, Rahukohtu 2, 10130, Tallinn, Eesti, telefon: 6201700, nõuandetelefon: 1330, faks: 6201701, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee;
 • Teil on õigus nõuda BestCredit.ee-lt tasuta mis tahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul lepingut ning sellega seonduvaid dokumente (vt Üldtingimused p. 2.14.);
 • Teil on õigus laenulepingust taganeda 14 päeva jooksul (vt Üldtingimused p. 12.);
 • Teil on õigus tagastada laenu ennetähtaegselt (vt Üldtingimused p. 5.);
 • Teil on õigus kasutada lisateenuseid (maksepuhkus, maksegraafiku muutmine) (vt Üldtingimused p. 6.);
 • Teil on õigus laenuleping üles öelda Üldtingimuste punktides 5. ja 11.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras;
 • BestCredit.ee-l on õigus laenuleping üles öelda Üldtingimuste punktides 13.1. ja 13.2. sätestatud alustel, tingimustel ja korras;
 • Kehtivate väikelaenu lepingu üldtingimustega saate alati tutvuda veebiaadressil: www.bestcredit.ee/et/tingimused;
 • Täiendavate küsimuste korral palume võtta julgelt ühendust meie klienditeenindajaga tel: +372 6789000.