Summa eurodes

Periood kuudes

Kuumakse
665.82
Alusta taotlust

Laen kinnisvara tagatisel

Kinnisvaralaen

Kinnisvaralaenu (hüpoteeklaen) taotletakse suuremate ostude finantseerimiseks, nt kinnisvara või mootortehnika soetamiseks, oma eluaseme remondiks või parendamiseks. Lisaks eluasemega seotud ostudele ja kulutustele saab kinnisvaralaenuga rahastada ka oma äri alustamist ja teisi olulisi ettevõtmisi.

Kinnisvaralaenu anname kinnisvara tagatisel ning laenuraha kasutamiseks mingeid piiranguid ei seata. Kinnisvaralaenu puhul hindame eelkõige kinnisvaratagatise väärtust ja seisukorda. Kinnisvaralaen sobib laenusoovijatele, kes omavad laenu teenindamiseks piisavalt regulaarseid ja tõendatavaid tulusid.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Laenutaotlus;
 • Laenutaotleja isikut tõendav dokument;
 • Laenutaotleja pangakonto väljavõte viimase kuue kuu sissetulekute ja väljaminekute kohta;
 • Vajadusel kinnisasja omandamise alusdokument;
 • Vajadusel tagatisvara ühis- või lahusvara hulka kuulumist tõendav dokument;
 • Oreon OÜ poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo poolt koostatud eksperthinnang (selle puudumisel võib Oreon OÜ korraldada hinnangu tegemise);
 • Vajadusel tõend kommunaalteenuste võlgnevuste puudumise kohta.

Kinnisvaralaenu põhitingimused:

 • Kinnisvaralaenu võib taotleda nii füüsiline isik, kui ka juriidiline isik;
 • Laenusumma alates 2000 eurot;
 • Laenuperiood on kuni 15 aastat;
 • Intress alates 11,9 % aastas;
 • Tagatiseks on kinnisvara, mida koormatakse hüpoteegiga;
 • Laenusumma suurus kuni 75 % kinnisvara väärtusest;
 • Tagatislepingu sõlmimise kulud on võimalik tasuda ka laenusumma arvelt;
 • Maksegraafikute sõlmimine vastavalt kliendi soovile:
  • bulletgraafik - laenu maksegraafik, mille korral makstakse kuumaksetena ainult intresse ning kogu laenusumma tasumine toimub graafiku lõpus;
  • annuiteetgraafik - laenu maksegraafik, mille korral igakuine laenumakse on kogu laenu tähtaja jooksul ühesuurune, sõltudes ainult intressimäära muutumisest;
  • poolte kokkuleppel.

Laenulepingu sõlmimisega kaasnevad kulud:

 • Lepingutasu suurus - kokkuleppel;
 • Hüpoteegi seadmisega seotud notaritasu ja riigilõiv;
 • Tagatise kindlustuse tasu.

Laenu taotlemise protsess:

 • Järgi juhiseid meie kodulehel ning esita laenutaotlus, täites kõik kohustuslikud väljad.
 • Meie kliendihaldur võtab Sinuga ühendust ning vajadusel küsib lisainfot.
 • Laenu otsusest anname Sulle teada paari tööpäeva jooksul.
 • Positiivse otsuse korral sõlmime Sinuga laenulepingu.
 • Soovitud laenusumma kanname Sinu arveldusarvele üle peale laenu- ja tagatislepingu sõlmimist.

Kalkulaator

Kuumakse (€):
221.94

Näide: Laenates 5000 € tähtajaga 5 aastaks, krediidi kulukuse aastamäär on antud näite puhul maksimaalselt 12,57 %. Krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel eeldatakse, et Oreon OÜ ja klient täidavad oma kohustusi laenulepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel. Fikseeritud intressimäär on 11,9 %. Kokku 60 järjestikust makset. Määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega seotud kulusid.

Laenutaotluse põhjad maakleritele ja krediidivahendajatele

Kinnisvara väljaostmine enampakkumisel (oksjonil)

Kohtutäitur või pankrotihaldur korraldab enampakkumise kinnisasja realiseerimiseks ning Sul oleks soov seda osta kuna hind on hea, kuid Sul puuduvad selleks vahendid - BestCredit.ee on valmis pakkuma Sulle finantsabi enampakkumisel osalemiseks ja kinnisasja omandamisel.

Laenu kättesaamise protsess on järgnev:

 1. BestCredit.ee teeb kindlaks Sulle sobiva krediidilimiidi, mille ulatuses on Sul võimalik enampakkumisel osaleda BestCredit.ee finantstoel;
 2. Krediidilimiidi arvelt eraldab BestCredit.ee Sulle enampakkumisel osalemiseks vajaliku tagatisraha, tasudes seda otse kohtutäituri või pankrotihalduri deposiidile;
 3. Juhul, kui Sa osutud enampakkumise võitjaks kokkulepitud krediidilimiiti ületamata, BestCredit.ee eraldab Sulle krediidi kinnisasja ostusumma ning muud kinnisasja omandiõiguse seadmisega seotud tasude ja riigilõivude tasumiseks;
 4. Krediidi tagatiseks on enampakkumisel omandatud ja/või muu kinnisvara, millele seatakse hüpoteek;
 5. Krediidi muud põhitingimused leiad siit.
Näide: Laenates 5000 € tähtajaga 5 aastaks, krediidi kulukuse aastamäär on antud näite puhul maksimaalselt 12,57 %. Krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel eeldatakse, et Oreon OÜ ja klient täidavad oma kohustusi laenulepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel. Fikseeritud intressimäär on 11,9 %. Kokku 60 järjestikust makset. Määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega seotud kulusid.

Laenude koondamine (refinantseerimine)

Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et BestCredit.ee refinantseerimise teenust pakutakse vaid kinnisvara tagatise alusel!

BestCredit.ee pakub laenude ning finantskohustuste koondamise (refinantseerimise) teenust. Teenus sobib Sulle juhul:

Kui Sul on:

 • kehtivad finantskohustused erinevatele võlausaldajatele;
 • kehtivad laenulepingud on kõrgema intressimääraga;
 • igakuisete osamaksete summa käib Sulle üle jõu;
 • suhted olemasolevate võlausaldajatega on halvenenud;

Kui Sa:

 • oled väsinud jälgimast erinevaid maksetähtpäevi;
 • soovid vähendada oma igakuiset maksekoormust;
 • soovid saada soodsama intressiga laenu;
 • usaldad BestCredit.ee-d kui oma finantspartnerit;

BestCredit.ee abil saab kõik oma kallimad laenud ja muud kohustused koondada üheks madalama intressiga laenuks.

Laenu kättesaamise protsess on järgnev:

 1. BestCredit.ee teeb kindlaks Sulle sobiva krediidilimiidi, mille ulatuses on Sul võimalik refinantseerida oma olemasolevaid kohustusi;
 2. Avaldad olemasolevatele laenuandjatele soovi laenu ennetähtaegseks tagastamiseks ning selgitad välja tasumisele kuuluvate summade suurused;
 3. BestCredit.ee tasub Sinu eest kõik olemasolevatele laenuandjatele tasumisele kuuluvad summad (notari deposiidi kaudu);
 4. BestCredit.ee sõlmib Sinuga uue laenulepingu, mille järgi laenu põhisummaks on kõik Sinu eest BestCredit.ee poolt tasutud kohustuste summad. Ühtlasi seatakse laenu tagatiseks hüpoteek kinnisasjale;
 5. Lepingutasu suurus - kokkuleppel;
 6. Laenu muud põhitingimused leiad siit.

Sinu olemasolevad kohustused laenuandjate ees

Sisesta kohustuse jääk eurodes.


Sinu finantskohustuste jääk kokku:
0.00 €

Vali periood:

BestCredit.ee on valmis pakkuma Sulle kuumakse *:
0.00 €

Aastane intressimäär: 14%

* Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest.
Näide: Laenates 5000 € tähtajaga 5 aastaks, krediidi kulukuse aastamäär on antud näite puhul maksimaalselt 12,57 %. Krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel eeldatakse, et Oreon OÜ ja klient täidavad oma kohustusi laenulepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel. Fikseeritud intressimäär on 11,9 %. Kokku 60 järjestikust makset. Määras ei ole arvestatud tagatise seadmise ja kindlustamisega seotud kulusid.

Nõustamine

Soovitused laenuvõtjatele

Loe lähemalt