Kiirlaenu reklaami oma Mihklipäev

Share on FacebookTweet about this on Twitter

29. septembril, laupäeval, tähistati Mihklipäeva. Keskajal oli mihklipäev suur usupüha. Paljudes Euroopa maades langes see lõikuse ajale. Tekkisid mihklipäevaga seotud rahvatraditsioonid. Tapeti oinas, pruuliti õlut, peeti pidu.

Tänapäeval mäletatakse mihklipäeva vist kõige rohkem vanasõna “igal oinal oma mihklipäev” järgi. Vanasõna oinast ja mihklipäevast on palju sisukam kui esialgu paistab. Nimelt on mihklipäev tänapäeva tavateadvuses omandanud kättetasumise või kohtupäeva varjundi. Omamoodi mihklipäev tuli sel aastal ka kiirlaenuandjatele.

Tänavu 25. septembril saatis Justiitsministeerium kooskõlastusele eelnõu, millega täpsustatakse laenamise tingimusi ning seatakse täpsemad nõuded laenu reklaamile. Eelnõus kavandatu kohaselt täpsustakse võlaõigusseaduses sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning täpsustatakse reklaamiseaduses finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni.

Soovime öelda mõned sõnad reklaamiseaduse muudatuste kohta. Eelnõus kavandatud reklaamiseaduse muudatuse peamine eesmärk on “püüda igati välistada finantsprobleemidele riskivaba ja lihtsat lahendust pakkuvate seoste loomist tarbijakrediidi reklaamimisel”.

Eelnõu autorid teevad ettepaneku muuta reklaamiseadust selliselt, et finantsteenuse reklaam “võib üksnes sisaldada esmavajalikku teavet krediidiandja või krediidivahendaja ning osutatava teenuse kohta. Teave peab olema esitatud neutraalselt ning mahus, mis ei lähe kaugemale teavitamiseks vajalikust”. “Seega ei tohiks seadusega reklaamis lubatud teabe esitamisel, sh osutatavate teenuste kirjeldamisel kasutada reklaamlauseid (nt “Raha saad praegu, maksma hakkad kolme kuu pärast”, “Laenuotsus 5 minutiga”, “Tasuta laen” jt) või muid sõnalisi, kujunduslikke ja helilisi viiteid, mis jätaksid mulje, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Keelatud on ka moraalselt tundlike ning hea tava vastaste reklaamlausete kasutamine (nt “Pank ei tea”, “Laenuaeg on käes”, “Jõuluaeg–laenuaeg” jt)”.

Ebasooviva reklaami näidetega tutvudes tajusime “äratundmise rõõmu”. Selge on see, et kiirlaenu valdkonna “reklaami meistrid” on täitnud ühiskonna kannatuste karika. Saime seda, mida taotlesime. Oma Mihklipäeva. Sotsiaalmajanduslike probleemidega seisame silmitsi kõik üheskoos. Kas “kiirlaenude turuliidrid” tunnevad vastutust kogu valdkonna eest?

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas on tarbijakrediidi regulatsiooni muudatuste vajadust kommenteerinud järgmiselt: “Meie nägemuses tuleb seadusemuudatused vastu võtta veel sügisel, et aasta lõpuks saabuks rahulik jõuluaeg, mitte agressiivne laenuaeg. Mõistlik kiirlaenude pakkumine on üks osa majandusruumist, aga vastutustundetu laenamine ei tohi tekitada täiendavaid sotsiaalmajanuslikke probleeme.”

BestCredit.ee pooldab reklaamiseaduse muudatuse eelnõud. Oleme otsustanud täita reklaamiseaduse eelnõuga seatud eesmärke juba enne seaduse jõustumist. Me tunneme oma tööd ja teeme seda südamega.

Tõenäoliselt sel aastal rahuliku jõuluaega siiski ei tule – eelnõu kohaselt, seadust plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2013. Seega on huvitav jälgida, kas laenuandjad toovad oma praktikasse muudatused sisse enne seaduse jõustumist või võtavad viimast ning jätkavad oma tavapäraste kampaaniatega nii kaua kui lastakse tegutseda. Aga elame-näeme, võib olla ühineb meiega veel keegi!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga