Laenu ennetähtaegne tagastamine: hüvitise suurus ja selle arvutamine

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Võlaõigusseadus sätestab üldreegli, et tarbijast laenusaajal on õigus laen osaliselt või täielikult tagastada ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne tarbija laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi.

Seega, laenu ennetähtaegsel tagastamisel hoiab tarbija kokku intressidelt. Selline reegel on väga loogiline – kui sa tagastad laenu varem, siis sa ei pea maksma laenuintressi selle aja eest, millal sa pole seda laenu kasutanud. Kuid laenuandja jaoks on laenu ennetähtaegne tagastamine võib olla seotud kahju saamisega saamata jäänud intresside näol. Selleks, et tasakaalustada tarbijast-laenusaaja ja ettevõtjast-laenuandja õigusi, seadus võimaldab laenuandjal nõuda tarbijalt mõistlikku hüvitist laenu ennetähtaegse lõpetamise puhul.

Mõistlikku hüvitist nõutakse kahju eest, mis on otseselt seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eelkõige võetakse kahju määramisel arvesse laenuandja võimalust tagasimakstud laenu laenuturul uuesti välja laenata, arvestades seejuures laenuandja kulude kokkuhoidu ennetähtaegse tagastamise tõttu. Hüvitise arvutamiskäigud sõltuvad sellest, kas laen on sõlmitud fikseeritud või fikseerimata intressimääraga.

Järgnevalt toome Võlaõigusseaduse § 411 põhireeglid, mida on hea teada laenulepingu ennetähtaegsel lõpetamisel.

Fikseeritud intressimääraga laenu puhul kehtib terve laenuperioodi jooksul üks ja sama intressimäär. Sellise laenu ennetähtaegse lõpetamise korral, tarbijalt nõutav hüvitise suurus ei või ületada 1% veel tagastamata laenu põhiosast, kui laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja 0,5% veel tagastamata laenu põhiosast, kui see periood ei ületa üht aastat.

Juhul, kui tegemist on hüpoteegiga tagatud laenuga ning fikseeritud intressimääraga, on laenuandjal õigus nõuda tarbijalt õiglast ja põhjendatud täiendavat kahjuhüvitist juhul, kui laenuandja on laenu ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu kandnud suuremat kahju. “Suurema kahju” olemasolu, selle ulatuse ning põhjuslikku seose ennetähtaegse lõpetamisega peab laenuandja tarbijale veenvalt põhjendama. Laenuandja ei saa täiendava hüvitise suurust “laest võtta”, vaid peab tarbijale selgitama, kuidas selline kahju on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega ning, millest koosneb täiendava kahjuhüvitise suurus (nt tööjõukulud).

Hüpoteegiga tagatud ning fikseerimata intressimääraga on laenud, kus lõplik intressimäär võib muutuda laenuperioodi jooksul. Näiteks, Euribori tõttu kinnisvaralaenude korral. Soovides lõpetada sellist lepingut, peab tarbija arvestama kolme järgneva kuu intresside tasumisega. Selline nõutav hüvitis ei või olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressidena ennetähtaegse tagastamise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil.

Samas hüpoteegiga tagatud laenude hulgas on võimalikud ka nn “segalepingud”, mille kohaselt peab tarbija intressi teatud perioodidel tagasi maksma fikseeritud intressimäära alusel ja mõnel teisel perioodil – fikseerimata intressimäära alusel. Näiteks, maksegraafik näeb välja selliselt, et esimese kahe aasta jooksul rakendatakse kindel intress ning edaspidi sellele intressile lisandub 6 kuu Euribor. Seega esimesed kaks aastat laenuleping on sõlmitud fikseeritud intressimääraga ning pärast muutub fikseerimata intressimääraga lepinguks. “Segalepingute” ennetähtaegse lõpetamise puhul, hüvitise määramisel tuleb kohaldada selline eelpool kirjeldatud reegel, mida rakendatakse laenu ennetähtaegse tagastamise hetkel kehtiva intressimäära arvestamise süsteemi suhtes.

Eelpool kirjeldatud reeglid on jõustunud 01. juulil 2011 aastal.

Olukorras, kui laenuandja nõuab tarbijalt ennetähtaegse tagastamise puhul põhjendamatuid trahve või hüvitise kalkulatsioon ja hüvitise nõudmine ei vasta võlaõigusseaduses sätestatule, on tegemist tarbija õiguste rikkumisega. Kui tunnete, et Teie tarbijaõigused on rikutud, tasub pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

One thought on “Laenu ennetähtaegne tagastamine: hüvitise suurus ja selle arvutamine

  1. Malle on

    Olen ülimalt rahul teie Firma teeninduse ja teenindajatega, kes on väga lahked ja vastutulelikud ning abivalmis, kui midagi ei tea seletavad, kui midagi ei oska – aitavad, on väga vähesed Firmad kes niisuguse tähelepanu ja vastutusega suhtuvad oma klienti. Soovin BestCreditile palju Õnne tema sünnipäeval ja kogu kollektiivile jätku samas Vaimus ning edu töödes ja tegudes armastuse ja tähelepanu Vaimus jätku – see viib sihile! Suured tänud usalduse eest ja rõõmurohkeid aastaid jätkuvas tempos, teie klient, Malle.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga