Kõik on uus novembrikuus!

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Enamikes ettevõtetes on välja kasvanud püsikliendid, kes kasutavad korduvalt samu tooteid või teenuseid ühe ettevõtte juures. Paraku oleme märganud, et ettevõtted pigem panustavad uute klientide võitmisele ja seejuures meelitavad ühekordsete sooduspakkumistega ning püsikliendid jäävad tahaplaanile.

Teeme järjest rohkem tööd selle nimel, et pakkuda parim lahendus uutele klientidele erinevate sooduspakkumiste näol, kui ka ühtlasi hoida ja väärtustada meie lojaalseid püsikliente. Sellega seoses oleme sisse töötanud uued võimalused.

Oluline positiivne muudatus on toimunud uutele klientidele. Lõpetasime uutele klientidele mõeldud püsikampaania 0%-le laenudele. Asemele hakkame pakkuma erinevaid soodustooteid ja võimalusi ning seega hakkavad olema kampaaniad lühiajalised ja sihikindlamad. Loodame erinevate kampaaniapakkumistega saavutada seda, et iga klient leiab enese jaoks just temale sobiva, soodsaima ja vajaliku lahenduse. Kampaaniatest anname jooksvalt teada meediavõrgustike kaudu: kliendilehe kaudu, meie kodulehel uudiste ja kampaaniate rubriigis, sotsiaalvõrgustike kaudu jne.

Kuna BestCredit.ee hoiab ja väärtustab oma püsikliente, on võimalused muutunud meie püsiklientidele mugavamaks ja soodsamaks. Püsiklient PLUSS staatusega klientidele alandasime väikelaenu intresse püsivalt ning seda kiirlaenuturu parima pakkumise näol. Kiirlaenuturul pakutavaid intresse on võimalik võrrelda siin. Intressialandus on mõeldud kõikidele meie Püsiklient PLUSS staatusega klientidele, summa ning perioodi saab valida vastavalt vajadusele klient ise. Püsiklientidele mõeldud intresse saab vaadata siit. Saades meie Püsikliendiks, avanevad lisaks turu parimale intressile veel erinevad võimalused, nt: personaalne laenulimiit, lisalaenu saamise võimalus ning personaalsed pakkumised. Püsikliendiks saada on võimalik saada igal meie kliendil, kellel on korrektne maksekäitumine ja krediidiajalugu.

Oktoobri lõpust alates on muutunud ka meie väikelaenu väljastamise tingimused. Väikelaenu on edaspidi võimalik taotleda alates 200 eurot ja minimaalseks perioodiks on 30 päeva. Kliendid, kellel on hetkel kehtiv laen kuni 200 eurot ja kuni 30-ks päevaks, saavad oma laenumakse tähtaega pikendada endistel tingimustel.

BestCredit.ee soovib oma klientidele rõõmsat meelt lumeootuses!

 

С ноября все по-новому!

Большинство кредитных фирм имеет постоянных клиентов, которые неоднократно пользуются услугами этой фирмы. Однако мы заметили, что кредитные фирмы делают большие ставки на новых клиентов, привлекая их одноразовыми льготными предложениями, а постоянные клиенты остаются на заднем плане.

Мы работаем во имя того, чтобы предлагать лучшие решения не только новым клиентам, но и сохранять и ценить лояльных нам постоянных клиентов. В связи с этим мы внесли определенные изменения в условия кредитования.

Важные изменения затронули новых клиентов. Мы прекратили предназначенную для новых клиентов кампанию «первый кредит до 300 евро сроком до 30 дней интресс 0%». Вместо этого мы будем предлагать новым клиентам различные льготные кредиты и возможности, но такие кампании будут краткосрочные и более целенаправленные. С помощью различных предложений по кампаниям мы надеемся достичь того, что каждый клиент найдет для себя наиболее оптимальное, выгодное и необходимое решение. О кампаниях мы будем давать знать посредством различных медиа-каналов: новостной рассылки, в рубрике новостей и кампаний на нашей домашней странице, в социальных сетях и т.д.

Так как BestCredit.ee хранит и ценит своих постоянных клиентов, для них возможности кредитования стали ещё более удобными и выгодными. Мы снизили интрессы на малые кредиты для клиентов со статусом «Постоянный клиент ПЛЮС» до самого низкого на рынке быстрых займов. Сравнить интрессы и убедиться в выгодности предложения можно здесь.

Став нашим постоянным клиентом, перед вами откроются, в дополнении к лучшим интрессам, ещё и другие возможности, например: персональный кредитный лимит, возможность получения дополнительного кредита и персональные предложения. Стать постоянным клиентом может каждый наш клиент, у которого имеется корректное платежное поведение и кредитная история.

С конца октября изменились так же наши условия выдачи малых кредитов. О малом кредите можно отныне ходатайствовать в размере от 200 евро и на минимальный период в 30 дней. Клиенты, у которых уже есть текущий кредит до 200 евро со сроком возврата до 30 дней, смогут продлевать срок оплаты кредита на прежних условиях.

BestCredit.ee желает своим клиентам радостного настроения в ожидании снега!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga