Rahaga ümberkäimise teadlikkus

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Rahaga ümberkäimise teadlikkus

Eestis peetakse inimeste teadlikkust finantsidega ümberkäimist madalaks. Et kulud ei ületaks tulusid, tuleb selliseid teadmisi omandada juba lapsepõlves. See, kuidas inimene rahaga ümber käib, tuleb eeskuju just kodust ehk kuidas on vanemad oma rahaasjad lahendanud. On läbi viidud uuring Eesti inimeste seas, mis käsitles Eesti elanike finantskirjaoskust ja finantsteenuste alast teadlikkust. Uuringu käigus küsitleti 1513 Eesti elanikku vanuses 18-80 eluaastat.

Põhilised probleemkohad, mis uuringus välja tulid:

  • Finantsteenuste vahel valikut langetades võrdleb ainult 44% vastanuist enda sõnul enne teenuse valimist alati erinevate teenusepakkujate infot ja pakkumisi ning 15% teeb seda valitud teenuste puhul.
  •  Enamik inimestest eelistab finantsteenuste kasutamiseks sõlmitavate lepingute tingimustega tavaliselt põhjalikult tutvuda ja/või küsida teenusepakkuja käest selgitusi. Umbes kümnendik elanikest (11%) aga on sellised,    kes piirduvad ainult üldise teenusekirjelduse või lepingu põgusa üle lugemisega (sh 3% ei loe üldse lepingut).
  • Igal kümnendal 18-80-aastasel elanikul on olnud kokkupuudet finantsteenusega, mille kasutamist ta on hiljem kahetsenud või veaks pidanud.
  • Eesti elanike rahaline kindlustatus on küllaltki madal. Iga kolmas inimene (30%) tuleks peamise sissetulekuallika kaotuse korral elamiskulude katmisega toime vähem kui ühe kuu.
  • Rohkem kui kolmandikul elanikest (37%) on viimase 12 kuu jooksul juhtunud, et sissetulek ei kata täielikult kulutusi.
  • Sääste omab enda hinnangul ainult veidi üle poole (55%) elanikkonnast.
  • Ühine eelarve, kus on arvestatud kõikide leibkonnaliikmete sissetulekuid ja kavandatud kulutused, mida leibkond peab tegema, on olemas 38 protsendil leibkondadest.
  • Elanikud on halvasti kursis asjaoluga, et Eestis eksisteerib säästmis- ja investeerimisviise, mille puhul kliendi raha on teatud summa ulatuses riiklikult tagatud – sellest on teadlik ainult 1/3 inimestest (35%).

BestCredit.ee soovitab oma klientidel alati võrrelda teenuseid teiste teenusepakkujatega, samuti tutvuda teenusetingimustega ning vajadusel juurde küsida teenusepakkujalt selgitusi. Kõige parema ülevaate oma rahalisest seisust saab siis, kui Sa planeerid ühise eelarve leibkonna kohta. Kuidas eelarvet koostada, saad lugeda juurde meie blogist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga